006/091

Jest takie powiedzenie, lider mówi ostatni. Zastanówmy się sekundę o co w nim chodzi.

Chodzi o to, żeby człowiek, którego zadaniem jest być szefem jakiejś ekipy, przedsiębiorstwa, żeby najpierw wysłuchał wszystkich ludzi, z którymi współpracuje a dopiero potem coś powiedział sam. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli wypowie się pierwszy, to automatycznie narzuci swój punkt widzenia czyli po pierwsze pozbawi się możliwości skorzystania z wiedzy tych ludzi, z którymi pracuje a po drugie, dla osób, które są mniej odważne to zablokuje im możliwość powiedzenia czegokolwiek:

Skoro szef już coś powiedział, to ja nie będę mówił inaczej

i taka osoba nic nie powie! Dlatego dobry lider mówi ostatni.

Lider najpierw słucha swojego teamu, wsłuchuje się w różne głosy a potem, na samym końcu, sam mówi jaka jest jego opinia.

A jaka jest druga ważna dla lidera cecha? Powiem, że może i najważniejsza. Otóż lider powinien sprawiać, że jego zespół, że jego pracownicy, że jego team czuje się bezpiecznie. Tylko wtedy, kiedy ludzie czują się bezpiecznie będą chcieli się głęboko angażować w pracę, którą wykonują. To jest główna cecha nowoczesnych organizacji, które w przyszłości będą powstawały albo które będą przechodziły proces transformacji aby dostosować się do zmieniających się teraz realiów. Liderzy nie powinny być osobami, których się słucha bo mają konkretne stanowisko, a raczej osobami, których się słucha bo sprawiają, że ludzie czują się bezpiecznie.