Można vlogować albo vlogować wygodnie! Dzielę się moimi doświadczeniami z ostatniego roku robienia wideo prawie codziennie.